Säbeltasche m/1849

(für Småland Husaren Regiment)

Beschriftung:

IV

4

12

4. Kavallerie Regiment = Småland Husaren Regiment

4. Schwadron (Ingelsta Schwadron)

Nummer 12

--------------------------------------------------------------

handschriftlich:

is 12 = Ingelsta Schwadron (4. Schwadron), Nummer 12

zurück